Select Page

ETCC 2018 – Thoiry – Parijs

Met dank aan:

ETCC 2018 – Thoiry – Parijs

Belgisch Boomklim kampioenschap voor Boomverzorgers 2018

Kasteel Zellaer

Bonheiden

[:nl]Infosessie GDPR[:]

[:nl]

 

25 mei 2018

}

1 uur

Zellaerdreef 1
2820 Bonheiden

Toegang met de wagen is tijdens het BTCC enkel mogelijk langs de Putsesteenweg, rechtover de Vredesteinlaan.

GPS: kruising Putsesteenweg met de Vredesteinlaan – Bonheiden.

BAAs-ISA, Bomen Beter Beheren

BAAs-ISA, Bomen Beter Beheren

16u  Infosessie – GDPR

De voorbije weken heb je het zeker opgemerkt, berichten in de media, je mailbox wordt gevuld met verzoeken tot goedkeuring, aanpassingen van privacy policy, berichten van je boekhouder, bank, …

Ook als zelfstandig boomverzorger val je onder  de GDPR verordening …

Wat GDPR / AVG is,  wat het voor jou en je bedrijf betekent, over persoonsgegevens, privacy, je samenwerking met collega’s, onderaannemers of met personeel, je website, bank, boekhouder, …   De GDPR verordening heeft hier allemaal invloed op.

Deze infosessie gaat er dieper op in,  je komt te weten wat het inhoudt,  welke eerste stappen je moet zetten, specifieke termen komen aan bod.  Het wordt eenvoudig uitgelegd, met veel praktische voorbeelden.

Voor alle duidelijkheid,  dit is een infosessie,  geen kant en klare snelfix methode,  geen juridisch advies …

Wel een duidelijke uitleg over wat GDPR is, en je inzicht geeft.

[:]

[:nl]Workshop – Demo AirSpade en AirVac [:fr]Atelier de démonstration AirSpade et AirVac [:en]Demo workshop AirSpade and AirVac [:]

[:nl]

 

25 mei 2018

}

30 min

Zellaerdreef 1
2820 Bonheiden

Toegang met de wagen is tijdens het BTCC enkel mogelijk langs de Putsesteenweg, rechtover de Vredesteinlaan.

GPS: kruising Putsesteenweg met de Vredesteinlaan – Bonheiden.

Bruno Lambrechts

Bruno Lambrechts

17u  Workshop – Demo AirSpade en AirVac 

Herken je dit?

 • je moet een profielkuil maken of wortels blootleggen in de
  beplanting en je vraagt je af hoe je dat in hemelsnaam kan
  doen zonder de wortels te beschadigen…
 • je moet door steenharde grond graven…
 • je gaat een standplaats verbeteren…

Hoe begin je aan deze klussen?

Met de schop en de moed der
wanhoop… Of kan het ook anders?

Ons verhaal begon 5 jaar geleden met de aankoop van de AirSpade.
We waren verrast door het gemak waarmee we door middel van lucht
bijna elk type bodem los konden maken. En dit met nauwelijks
wortelschade als gevolg!

Een wereld ging voor ons open!

Tot we op het volgende probleem stuitten: hoe krijgen we de grond
uit de sleuf van zodra we dieper dan 20 à 30 cm gaan? Met de schop
eruit scheppen? Daarmee riskeer je weer wortelschade te
veroorzaken. Een zuigwagen? Een dure oplossing die ook de nodige
ruimte op de werf vergt.

Guardair zocht naar een oplossing. Hiervoor dachten ze aan iets dat
klein en mobiel is en dat op dezelfde compressor werkt als de
AirSpade. Zo werd de AirVac geboren.

We stellen u graag dé oplossing voor om op een handige manier met
een compacte opstelling te werken. De AirVac biedt flexibiliteit,
wendbaarheid en snelheid. Graag willen we u laten zien wat deze
handige machine kan betekenen voor het bodemonderzoek bij
bomen.

Kom daarom naar onze demo-workshop!

 

[:fr]

 

25 mai 2018

}

30 min

Zellaerdreef 1
2820 Bonheiden

L’accès en voiture est seulement possible pendant le BTCC le long de la rue Putsesteenweg, en face de la rue Vredesteinlaan.

GPS: Putsesteenweg avec la Vredesteinlaan – Bonheiden.

Bruno Lambrechts

Bruno Lambrechts

17h  Atelier de démonstration AirSpade et AirVac

Reconnaissez-vous?

 • vous voulez creuser une fosse de profil ou découvrir des racines
  dans la plantation et vous vous demandez comment vous pourriez
  le faire sans endommager les racines …
 • vous voulez creuser dans un sol très compact et dur …
 • vous voulez améliorer l’emplacement d’un arbre …

Comment faire?

Avec la pelle et beaucoup de courage… Ou pourrait-il y
avoir un autre moyen?
Notre histoire a commencé il y a 5 ans avec l’achat de l’AirSpade. Nous
avons été surpris par la facilité avec laquelle nous pouvions extraire
presque tous les types de sols, en utilisant seulement de l’air. Et ceci avec
pratiquement aucun dommage aux racines en conséquence! Un nouveau
monde de possibilités s’est ouvert à nous.

Mais ensuite nous rencontrions le problème suivant: comment sortonsnous
le sol de la fente de plus de 20 à 30 cm de profondeur? Utilisez
simplement la pelle? Vous risqueriez d’endommager le système racinaire.

Tout aspirer avec un camion spécial? Une solution coûteuse pour laquelle
vous avez besoin de beaucoup d’espace sur le site.
Guardair cherchait une solution. Pour cela, ils ont pensé à quelque chose
de petit et mobile et qui utilise le même compresseur que l’AirSpade.
C’est ainsi qu’ils ont créé l’AirVac.

Nous aimerions vous présenter l’AirVac: la solution pour les
professionnels à la recherche d’un outil pratique et compact.
L’AirVac vous offre flexibilité, maniabilité et vitesse. Nous aimerions vous
montrer comment vous pourriez utiliser cette merveilleuse machine dans
la recherche du sol.

Soyez les bienvenus à notre atelier de démonstration!

[:en]

 

25 mai 2018

}

30 min

Zellaerdreef 1
2820 Bonheiden

Toegang met de wagen is tijdens het BTCC enkel mogelijk langs de Putsesteenweg,  rechtover de Vredesteinlaan.

GPS: kruising Putsesteenweg met de Vredesteinlaan – Bonheiden.

Bruno Lambrechts

Bruno Lambrechts

17h  Demo workshop AirSpade and AirVac

Do you recognize this?

 • you want to dig a profile pit or you need to uncover roots in
  the middle of plantation and you wonder how you could
  possibly do this without damaging the roots …
 • you need to dig in very compact soil …
 • you want to improve the location of a tree …

How to start these jobs?

With the shovel and a lot of courage? Or
could there be another way?

Five years ago we bought an AirSpade. We were surprised when we
noticed how easily we could extricate any type of soil, only using air.
And causing hardly any damage to the roots at all! A new world of
possibilities opened itself to us.

But then we bumped into the next problem: how to dig up the soil
when we make a slit that’s deeper than 20 to 30 cm? Just use the
shovel? You could try that, but you would risk damaging the root
system. To suck it all up using a special truck? That’s an expensive
solution for which you need a lot of space on the site.

Guardair started to look for a solution. They had in mind something
that’s small and mobile and uses the same compressor as the
AirSpade. That’s how they created the AirVac.

We would like to introduce to you the AirVac: the solution for
professionals who are searching for a tool that’s handy and compact.
The AirVac gives you flexibility, manoeuvrability and speed.
We would love to show you how you could use this wonderful
machine in soil research.

So come and check us out in our demo-workshop!

[:]

[:nl]Workshop – Demo DRAINJET[:]

[:nl]

 

25 mei 2018

}

30 min

Zellaerdreef 1
2820 Bonheiden

Toegang met de wagen is tijdens het BTCC enkel mogelijk langs de Putsesteenweg, rechtover de Vredesteinlaan.

GPS: kruising Putsesteenweg met de Vredesteinlaan – Bonheiden.

Robin Uzeel

Robin Uzeel

17u30 Workshop – Demo Drainjet

Bomen worden geplant in tuinen, steden of landschappen en vervullen diverse functies. Meer dan men in eerste instantie zou denken! Soms komen ze echter in stresssituaties terecht, vaak veroorzaakt door menselijke tussenkomst, waardoor hun conditie afneemt. Ze doen het minder goed dan verwacht of staan er minder goed bij dan de omringende planten. Hoewel we er ons doorgaans niet van bewust zijn, is dit vaak een reactie op een probleem ondergronds.

Het is bewezen dat een optimaal functionerend wortelstelsel de enige garantie is om stressfactoren zowel boven- als ondergronds te counteren. De wortels zijn immers de levensaders van een boom. Voor een optimale conditie van de boom is het dus zeer belangrijk dat zijn wortels zich in ideale omstandigheden kunnen ontwikkelen en dat ze kunnen blijven functioneren of dat hun werking zelfs verbeterd wordt. Enkel dan kan een boom zijn vitaliteit ten volle tentoonspreiden.

Voordelen van beluchting

Een holle pen van 1,5 m met een conische top wordt geleidelijk in de grond gebracht. Een ‘zuurstofinjectie’ kan op elke gewenste diepte in de actieve wortelzone gegeven worden. Naast de verticale kanalen die door de pen gemaakt worden, ontstaan er door de beluchting ook horizontale kanalen in de bodem.

 • vergroting van het doorwortelbaar volume
 • verbeterde bodemporositeit
 • blijvende uitwisseling van zuurstof tussen lucht en bodem
 • verbeterde lucht- en waterhuishouding
 • actief en gezond wortelstelsel

Voordelen van voeden via injectie

Om de wortelgroei en het bodemleven te stimuleren, kunnen via de pen ook zacht werkende organische meststoffen en andere producten meegegeven worden, afhankelijk van het betreffende probleem. Dankzij een nauwkeurig doseersysteem, wordt de precieze dosis van het geschikte product onmiddellijk in de wortelzone geïnjecteerd en gelijkmatig verdeeld. De verluchting van de bodem activeert bovendien de wortels, waardoor de voedingsstoffen beter opgenomen worden, wat op zijn beurt de wortelgroei stimuleert.

 • voeding direct beschikbaar voor opname door de wortels
 • stimulering van de wortelgroei dankzij organische voedingsbronnen
 • voldoende, goed opneembare voeding voor een optimale groei
 • sneller effect, zowel boven- als ondergronds geen risico op verliezen
 • mooi gevulde kruin met gezonde en diep groene bladeren

Resultaten

Meer zuurstof in de bodem = actiever wortelstelsel

Volledig losmaken van de verdichte lagen = heropleven van het  bodem ecosysteem, betere bodemstructuur, groter doorwortelbaar bodemvolume en betere drainage

Voldoende, makkelijk opneembare (organische) voedingselementen = betere groei van bladeren en scheuten

Neutraliseren van dooizout = betere bladgroei

Permanente open verticale luchtkanalen gevuld met lava = continue uitwisseling van lucht, hogere bodemporositeit

Mogelijkheid om substraat uit te wisselen = groter doorwortelbaar volume

 

[:]

Met dank aan:

ETCC 2018 – Thoiry – Parijs

Belgisch Boomklim kampioenschap voor Boomverzorgers 2018

Kasteel Zellaer

Bonheiden

[:nl]Infosessie GDPR[:]

[:nl]

 

25 mei 2018

}

1 uur

Zellaerdreef 1
2820 Bonheiden

Toegang met de wagen is tijdens het BTCC enkel mogelijk langs de Putsesteenweg, rechtover de Vredesteinlaan.

GPS: kruising Putsesteenweg met de Vredesteinlaan – Bonheiden.

BAAs-ISA, Bomen Beter Beheren

BAAs-ISA, Bomen Beter Beheren

16u  Infosessie – GDPR

De voorbije weken heb je het zeker opgemerkt, berichten in de media, je mailbox wordt gevuld met verzoeken tot goedkeuring, aanpassingen van privacy policy, berichten van je boekhouder, bank, …

Ook als zelfstandig boomverzorger val je onder  de GDPR verordening …

Wat GDPR / AVG is,  wat het voor jou en je bedrijf betekent, over persoonsgegevens, privacy, je samenwerking met collega’s, onderaannemers of met personeel, je website, bank, boekhouder, …   De GDPR verordening heeft hier allemaal invloed op.

Deze infosessie gaat er dieper op in,  je komt te weten wat het inhoudt,  welke eerste stappen je moet zetten, specifieke termen komen aan bod.  Het wordt eenvoudig uitgelegd, met veel praktische voorbeelden.

Voor alle duidelijkheid,  dit is een infosessie,  geen kant en klare snelfix methode,  geen juridisch advies …

Wel een duidelijke uitleg over wat GDPR is, en je inzicht geeft.

[:]

[:nl]Workshop – Demo AirSpade en AirVac [:fr]Atelier de démonstration AirSpade et AirVac [:en]Demo workshop AirSpade and AirVac [:]

[:nl]

 

25 mei 2018

}

30 min

Zellaerdreef 1
2820 Bonheiden

Toegang met de wagen is tijdens het BTCC enkel mogelijk langs de Putsesteenweg, rechtover de Vredesteinlaan.

GPS: kruising Putsesteenweg met de Vredesteinlaan – Bonheiden.

Bruno Lambrechts

Bruno Lambrechts

17u  Workshop – Demo AirSpade en AirVac 

Herken je dit?

 • je moet een profielkuil maken of wortels blootleggen in de
  beplanting en je vraagt je af hoe je dat in hemelsnaam kan
  doen zonder de wortels te beschadigen…
 • je moet door steenharde grond graven…
 • je gaat een standplaats verbeteren…

Hoe begin je aan deze klussen?

Met de schop en de moed der
wanhoop… Of kan het ook anders?

Ons verhaal begon 5 jaar geleden met de aankoop van de AirSpade.
We waren verrast door het gemak waarmee we door middel van lucht
bijna elk type bodem los konden maken. En dit met nauwelijks
wortelschade als gevolg!

Een wereld ging voor ons open!

Tot we op het volgende probleem stuitten: hoe krijgen we de grond
uit de sleuf van zodra we dieper dan 20 à 30 cm gaan? Met de schop
eruit scheppen? Daarmee riskeer je weer wortelschade te
veroorzaken. Een zuigwagen? Een dure oplossing die ook de nodige
ruimte op de werf vergt.

Guardair zocht naar een oplossing. Hiervoor dachten ze aan iets dat
klein en mobiel is en dat op dezelfde compressor werkt als de
AirSpade. Zo werd de AirVac geboren.

We stellen u graag dé oplossing voor om op een handige manier met
een compacte opstelling te werken. De AirVac biedt flexibiliteit,
wendbaarheid en snelheid. Graag willen we u laten zien wat deze
handige machine kan betekenen voor het bodemonderzoek bij
bomen.

Kom daarom naar onze demo-workshop!

 

[:fr]

 

25 mai 2018

}

30 min

Zellaerdreef 1
2820 Bonheiden

L’accès en voiture est seulement possible pendant le BTCC le long de la rue Putsesteenweg, en face de la rue Vredesteinlaan.

GPS: Putsesteenweg avec la Vredesteinlaan – Bonheiden.

Bruno Lambrechts

Bruno Lambrechts

17h  Atelier de démonstration AirSpade et AirVac

Reconnaissez-vous?

 • vous voulez creuser une fosse de profil ou découvrir des racines
  dans la plantation et vous vous demandez comment vous pourriez
  le faire sans endommager les racines …
 • vous voulez creuser dans un sol très compact et dur …
 • vous voulez améliorer l’emplacement d’un arbre …

Comment faire?

Avec la pelle et beaucoup de courage… Ou pourrait-il y
avoir un autre moyen?
Notre histoire a commencé il y a 5 ans avec l’achat de l’AirSpade. Nous
avons été surpris par la facilité avec laquelle nous pouvions extraire
presque tous les types de sols, en utilisant seulement de l’air. Et ceci avec
pratiquement aucun dommage aux racines en conséquence! Un nouveau
monde de possibilités s’est ouvert à nous.

Mais ensuite nous rencontrions le problème suivant: comment sortonsnous
le sol de la fente de plus de 20 à 30 cm de profondeur? Utilisez
simplement la pelle? Vous risqueriez d’endommager le système racinaire.

Tout aspirer avec un camion spécial? Une solution coûteuse pour laquelle
vous avez besoin de beaucoup d’espace sur le site.
Guardair cherchait une solution. Pour cela, ils ont pensé à quelque chose
de petit et mobile et qui utilise le même compresseur que l’AirSpade.
C’est ainsi qu’ils ont créé l’AirVac.

Nous aimerions vous présenter l’AirVac: la solution pour les
professionnels à la recherche d’un outil pratique et compact.
L’AirVac vous offre flexibilité, maniabilité et vitesse. Nous aimerions vous
montrer comment vous pourriez utiliser cette merveilleuse machine dans
la recherche du sol.

Soyez les bienvenus à notre atelier de démonstration!

[:en]

 

25 mai 2018

}

30 min

Zellaerdreef 1
2820 Bonheiden

Toegang met de wagen is tijdens het BTCC enkel mogelijk langs de Putsesteenweg,  rechtover de Vredesteinlaan.

GPS: kruising Putsesteenweg met de Vredesteinlaan – Bonheiden.

Bruno Lambrechts

Bruno Lambrechts

17h  Demo workshop AirSpade and AirVac

Do you recognize this?

 • you want to dig a profile pit or you need to uncover roots in
  the middle of plantation and you wonder how you could
  possibly do this without damaging the roots …
 • you need to dig in very compact soil …
 • you want to improve the location of a tree …

How to start these jobs?

With the shovel and a lot of courage? Or
could there be another way?

Five years ago we bought an AirSpade. We were surprised when we
noticed how easily we could extricate any type of soil, only using air.
And causing hardly any damage to the roots at all! A new world of
possibilities opened itself to us.

But then we bumped into the next problem: how to dig up the soil
when we make a slit that’s deeper than 20 to 30 cm? Just use the
shovel? You could try that, but you would risk damaging the root
system. To suck it all up using a special truck? That’s an expensive
solution for which you need a lot of space on the site.

Guardair started to look for a solution. They had in mind something
that’s small and mobile and uses the same compressor as the
AirSpade. That’s how they created the AirVac.

We would like to introduce to you the AirVac: the solution for
professionals who are searching for a tool that’s handy and compact.
The AirVac gives you flexibility, manoeuvrability and speed.
We would love to show you how you could use this wonderful
machine in soil research.

So come and check us out in our demo-workshop!

[:]

[:nl]Workshop – Demo DRAINJET[:]

[:nl]

 

25 mei 2018

}

30 min

Zellaerdreef 1
2820 Bonheiden

Toegang met de wagen is tijdens het BTCC enkel mogelijk langs de Putsesteenweg, rechtover de Vredesteinlaan.

GPS: kruising Putsesteenweg met de Vredesteinlaan – Bonheiden.

Robin Uzeel

Robin Uzeel

17u30 Workshop – Demo Drainjet

Bomen worden geplant in tuinen, steden of landschappen en vervullen diverse functies. Meer dan men in eerste instantie zou denken! Soms komen ze echter in stresssituaties terecht, vaak veroorzaakt door menselijke tussenkomst, waardoor hun conditie afneemt. Ze doen het minder goed dan verwacht of staan er minder goed bij dan de omringende planten. Hoewel we er ons doorgaans niet van bewust zijn, is dit vaak een reactie op een probleem ondergronds.

Het is bewezen dat een optimaal functionerend wortelstelsel de enige garantie is om stressfactoren zowel boven- als ondergronds te counteren. De wortels zijn immers de levensaders van een boom. Voor een optimale conditie van de boom is het dus zeer belangrijk dat zijn wortels zich in ideale omstandigheden kunnen ontwikkelen en dat ze kunnen blijven functioneren of dat hun werking zelfs verbeterd wordt. Enkel dan kan een boom zijn vitaliteit ten volle tentoonspreiden.

Voordelen van beluchting

Een holle pen van 1,5 m met een conische top wordt geleidelijk in de grond gebracht. Een ‘zuurstofinjectie’ kan op elke gewenste diepte in de actieve wortelzone gegeven worden. Naast de verticale kanalen die door de pen gemaakt worden, ontstaan er door de beluchting ook horizontale kanalen in de bodem.

 • vergroting van het doorwortelbaar volume
 • verbeterde bodemporositeit
 • blijvende uitwisseling van zuurstof tussen lucht en bodem
 • verbeterde lucht- en waterhuishouding
 • actief en gezond wortelstelsel

Voordelen van voeden via injectie

Om de wortelgroei en het bodemleven te stimuleren, kunnen via de pen ook zacht werkende organische meststoffen en andere producten meegegeven worden, afhankelijk van het betreffende probleem. Dankzij een nauwkeurig doseersysteem, wordt de precieze dosis van het geschikte product onmiddellijk in de wortelzone geïnjecteerd en gelijkmatig verdeeld. De verluchting van de bodem activeert bovendien de wortels, waardoor de voedingsstoffen beter opgenomen worden, wat op zijn beurt de wortelgroei stimuleert.

 • voeding direct beschikbaar voor opname door de wortels
 • stimulering van de wortelgroei dankzij organische voedingsbronnen
 • voldoende, goed opneembare voeding voor een optimale groei
 • sneller effect, zowel boven- als ondergronds geen risico op verliezen
 • mooi gevulde kruin met gezonde en diep groene bladeren

Resultaten

Meer zuurstof in de bodem = actiever wortelstelsel

Volledig losmaken van de verdichte lagen = heropleven van het  bodem ecosysteem, betere bodemstructuur, groter doorwortelbaar bodemvolume en betere drainage

Voldoende, makkelijk opneembare (organische) voedingselementen = betere groei van bladeren en scheuten

Neutraliseren van dooizout = betere bladgroei

Permanente open verticale luchtkanalen gevuld met lava = continue uitwisseling van lucht, hogere bodemporositeit

Mogelijkheid om substraat uit te wisselen = groter doorwortelbaar volume

 

[:]

Met dank aan: