Select Page
  • BAAs-ISA mag uw persoonlijke gegevens verzamelen, verwerken, opslaan en gebruiken teneinde u correct te informeren. U hebt het recht uw persoonlijke gegevens in te zien, aan te passen, aan te vullen of te schrappen. Indien u wenst uw persoonlijke gegevens in te zien, aan te passen, aan te vullen of te schrappen
  • uw persoonsgegevens worden enkel binnen BAAs-ISA vzw gebruikt, en in het kader van wettelijke verplichtingen
  • Voedingsvoorkeur, T-shirt, Lid, deze gegevens worden 24 maand bijgehouden, alle andere gegevens volgens de wettelijke regels
  • Tijdens het BTCC, worden er foto’s, video’s, … door BAAs-ISA vzw gemaakt. Deze worden gepubliceerd op de website en sociale media … (indien u niet wenst dat de beelden van u door ons BAAs-ISA vzw worden gepubliceerd, stuur dan de bevestigingsmail van uw inschrijving naar info@baas-isa.be, met de mededeling “ik wens dat er geen portretbeelden van mij gepubliceerd worden” en als bijlage een recente duidelijke close-up foto van jezelf)