Select Page

Hoe jouw ETW certificaat verlengen?   Natuurlijk wil je graag jouw certificaat verlengen zodat je een volwaardige ETW-certificaathouder blijft.

Hoe dat verlengen helemaal in zijn werk gaat leggen we je graag even uit:

Wat zijn de voorwaarden?

Je hebt een geldig EHBO attest nodig en je hebt de afgelopen drie jaar voldoende inspanningen geleverd om jezelf bij te scholen. Bovendien moet je in de afgelopen drie jaar minstens twee jaar gewerkt hebben als boomverzorger.

Hoeveel uren bijscholing moet ik gevolgd hebben?

Er is tenslotte een pandemie aan de gang. Dat klopt. En daarom zijn de regels tijdelijk wat aangepast.

 Je kan via deze link  al de mogelijke officiële regels terugvinden.

Maar er staat dus dit:

Validity of ETW certificate until 12/2022: the candidate must prove 20 hours of further professional training in 2020, 2021 and 2022 in accordance with the regular requirements. If everything complies with the ETW Rules, the recertification can be approved.

 Vervalt jouw certificaat in 2022? Dan zal je 20 uur bijscholing moeten kunnen aantonen.

Die bijscholing mag je ruim zien. Alles wat je gedaan hebt waardoor je je kennis en ervaring hebt uitgebreid, kan in aanmerking komen, ook wanneer je bij de organisatie betrokken was. Dat soort inspanningen komen ook in aanmerking, net zoals het jureren bij de klimwedstrijden of examineren in een ETW examen. Wat niet in aanmerking komt zijn bijscholingen die je gevolgd hebt in het kader van andere attesten zoals bv de fytolicentie.

 Wij vragen van jou een overzicht van de opleidingen die je gevolgd hebt in 2019, 2020 en 2022. Omwille van de Coronapandemie, accepteert de EAC dat je in 2020 en 2021 slechts vijf uur gevolgd hebt, in 2022 is dat 10 uur. 20 uur bijscholing over de drie jaar volstaat dus eenmalig.

Vergeet niet dat je ook een geldig EHBO-attest nodig hebt. De uren vorming hiervoor rekenen we niet mee bij de te volgen 20 uur. Heb je nog geen geldig EHBO-attest? Dan volg je eerst een basisopleiding EHBO/nijverheidshelper. Deze duurt naargelang de vormingsinstelling 2 à 3 dagen. Vervolgens volg je jaarlijks een EHBO-bijscholing. Deze duurt dan 3 à 4 uur. Zorg dat je dit elk jaar doet. Wie een jaar overslaat verliest zijn of haar erkenning en moet de basisopleiding opnieuw doen. Alleen, en enkel alleen een externe preventieadviseur kan bepalen dat je attest langer geldig is als je daar een goede reden voor hebt.

Hoe toon ik mijn bijscholingen aan?

Om te beginnen verwachten we dat jullie de verlenging bevestigen. Hiervoor antwoord je gewoon op deze mail.

Dan verzamel je al de nodige documenten die jouw voldoende uren vorming en bijscholing aantonen. Je stuurt dus een mail naar etw@baas-isa.be met daar volgende bijlagen bijgevoegd:

  •  een geldig EHBO attest
  • deelnameattesten van de opleidingen, vormingen of andere bewijsstukken die 20 uur vorming aantonen
  • een verklaring op eer dat je de voorbije jaren gewerkt hebt als boomverzorger. Vermeld de jaren erbij.

Vervolgens krijgt je een factuur voor de verlenging. Zodra die betaald is, wordt de verlenging doorgevoerd en gepubliceerd op de EAC website en vragen we de ID card aan.

Je krijgt dan een bewijs van verlenging van BAAs.

Hoeveel kost me dit?

Voor de verlenging van het ETW certificaat wordt een vergoeding van 200 euro gevraagd (kost EAC + administratie BAAs).

 Wanneer de rekening op een andere naam of adres moet verstuurd worden dan bij ons bekend is laat je dit natuurlijk weten.

 Van zodra wij jouw betaling, aanvraag en aangeleverde documenten verwerkt hebben sturen we jou een nieuw blinkend certificaat op. Zorg er voor dat wij over het juiste adres beschikken.

 Heb je hier toch nog vragen over? Zit je met twijfels? Weet je niet helemaal wat te doen? Dan stuur je een mailtje naar Els via etw@baas-isa.be