Voor het BTCC 2017 zijn de regels van het ITCC 2016 van toepassing.

In verband met de gebruikte materialen hierbij enige toelichting:

De gebruikte materialen dienen te voldoen aan de minimum geaccepteerde industriële veiligheidsnormen (tenzij anders vermeld in het ITCC 2016 rulebook) en kaderen in een best practice. Concreet betekent dit voor het BTCC dat er minimum een de CE-conformiteit moet bestaan voor het product en een gebruikelijke toepassing kennen in de boomverzorging.

Indien een deelnemer specifieke goedkeuring wenst rond gebruikte materialen en/of technieken, dient dit te gebeuren de dag voor de competitie door de BTCC Headtechnician tijdens de materiaalcontrole, deze mag hiervoor de BTCC Headjudge en BTCC Voorzitter consulteren.